Generalforsamlingsreferat Maj 2016

cropped-helsingoer_judo_klub_transp.png

DAGSORDEN MED REFERAT, GENERALFORSAMLING 2016

Tilstede:

Louis, Rakel, Theis, Martin, Malthe, Morten, Mathias, Martin K, Oliver, Nick, Ida + far, Thomas, Tommy, Jacob, Kjeld, Marie, Freja, Troels, Birgitte (ref.)

Dagsorden og referat:

Valg af dirigent:

Theis

Formandens beretning:

Klubben er 65 år.

Vi har lige fået en nordisk mester (Thomas Knold)

Onsdagstræningen: det har været op og ned med deltagelsen. Det går bedre nu, trænerne er opmærksomme på at differentiere.

Alle trænere gør et godt arbejde.

Jump for fun kørt 2 sæsoner – DGI vil bestemme hvornår kontingentet betales samt for hvem, så samarbejdet stopper.

Variabelt fremmøde på holdene.

Vi er med i sommerferie-aktivitet igen i år.

Judo DK iværksætter: judo i skolen – Nick vil gerne være med

Oliver har meldt sig som IJF dommer

Resultater: 1. SM/B hold, Fine placeringer DMU, 3. supersenior DM

Ny sæson: mere langsigtet planlægning i forbindelse med stævner, samt evt. genoptagelse af fælleskørsel fra hallen.

DMU + DM i november; 1 dag forventeligt 350 deltagere. Begge haller bestilt.

 

 Forelæggelse af det reviderede regnskab, godkendelse af budget:

Regnskabet er revideret.

Spørgsmål: skal vi fortsætte med at være med i HSU når vi kun får aktivitetstilskud på 60 kr. ? /Martin – Vi fastholder medlemskab da de yder tilskud til stævner til medlemmer op til 21 år samt til træneruddannelse.

Morten: Der skal vedlægges regninger sammen med udgiftsbilag, disse hæftes sammen inden de puttes i kassen.

Thomas: Hvorfor er hallejen så stor ? Tommy undersøger sagen.

 

Budget:

Ny post: træner-gi´er. Thomas begrunder.

Theis: Der bør sættes flere penge af til branding af klubben f.eks. via rygmærker etc.

Michael: er de 5.000 øremærket til annoncer ? Man kunne også lave pjecer.

Budget: Godkendt

 

Valg til bestyrelsen:

Formanden:

Kjeld Knold – modtager genvalg – valgt

3 ordinære medlemmer:

Birgitte Stamp – modtager genvalg – valgt

Casper Jensen – modtager genvalg – valgt

Nick Rosenquist (som sidste år blev valgt for 1 år i Rikkes sted) – formodes at modtage     genvalg. – valgt

Herudover skal der vælges 2 suppleanter for 1 år:

Alex Poulsen – formodes at modtage genvalg – valgt

Michael Olsen – formodes at modtage genvalg – valgt

2 x Revisor: Morten og Martin K.

 

Orientering fra bestyrelsen:

Stævnedeltagelse:

Vi vil gerne have flere med ud til stævner. Stævnekalenderen ligger fast tidligere.

Der er begynderstævner i Amager Judo – dju prøver at tilpasse stævnetilrettelæggelsen til familierne; dvs. lave tidsintervaller etc.

 

Klubbens fremtid:

Judo ind i skolen, er lavet i flere lande i ijf regi. Judo dk er tæt på kontrakt med ijf. Ijf sponsorerer måtte-areal og gi´er. Judo i skolen placeres lige efter undervisningen, men imens børnene stadig er i skolen. Det skal køres som 3 mdr. projekter. Der er arbejdsgruppe i judo dk.

Fremtiden er de unge der er her eller de unge der kommer ind. Der er 1-2 leder kurser og 1-2-træner kurser, samt trænerhuset.

Birgitte foreslår vikar-korps: hvor man kan prøve sig selv af som hjælpetræner og evt. komme videre af denne vej.

Vi bibeholder fredags-tiden, selvom der nu ikke er hold der.

DM i november.

Kunne vi tænke os at holde NM i 2018 – Der er stemning for dette. Kan vi evt. køre det sammen med en anden klub – alternativt skal vi have et højere aktivitetsniveau hos de voksne. Der efterspørges oplysning om hvad man som forældre kan bakke op om arrangementer. Det kan være en fare at forstille sig et niveau. Emnet sendes til videre behandling i bestyrelsen.

Sommerlejr næste år i pinsen med efterfølgende pinsefrokost for de voksne:

Kjeld spørger; kan man holde sommerlejr i juni ? Dette diskuteres. Der er ringe tilslutning i år. Det er nok nemmere at få folk til at komme i en almindelig weekend. Der tilkendegives at det hænger bedre sammen at slutte sæsonen af med sommerlejr.

Strandfest ved sæsonstart:

Alle medlemmer og familie til strandfest.

 

Eventuelt:

Theis: Hvordan bliver branding, annoncering af nye medlemmer klaret ? Kunne vi fremstå som en ”selvforsvars-klub” og på den måde få del af det marked. Så de unge kan lære det på et rent grundlag. Kan vi få flere medlemmer på den måde.

Martin: Ide til kampagne: judo er mere end selvforsvar.

Martin K: Piger i klubben er vigtige for klubben. Det giver bedre stemning på holdene. Det kan sagtens være f.eks. 3 mdr. kurser.

Børnehavebesøg kunne være en god ide./Freja.

Kjeld, Birgitte, Jacob: Skal der nedsættes et udvalg ? Vi har prøvet mange ting allerede som vi kan tage med i betragtning.

Rakel: oplyse om sporten, mange ved ikke hvad det er når hun taler om at hun går til judo.

Freja: Pigetræninger er en god ide, mhp dannelse af netværk.

Marie: fællestræning på lejren – kunne det følges op ?!

Ida´s far: fortsæt med pigeaftner. Branding i ungdomsklubber og skoler, svømmehallen.

Slogan ide: Judo er en dyd – kan du forsvare din ?

Arbejdsgruppe: Martin – Michael – Jacob – Marie – Freja – Rakel