Kontingent


Kontingent og betaling

Klubben udsender ikke opkrævninger via B-post.

Der udsendes en advisering på e-mail/sms ved starten af ny kontingentperiode.

Kontingentet indbetales til klubben via bankoverførsel eller via MobilePay i begyndelsen af hvert nye halvår.
Kontingentforfald er senest hhv. 1. februar for første halvår og 1. august for andet halvår.

Anfør venligst medlemsnummer (står på listen i klubben) og/eller medlemsnavn ved indbetaling.

Vi anbefaler for klubbens og egen nemheds skyld, at oprette automatisk bankoverførsel hvert 6. måned.

Halvårligt kontingent indtil 8 år: 500 kr. (inkl. det halvår man runder 8)
Halvårligt kontingent fra 8 år: 800 kr.
Halvårligt kontingent for passive medlemmer: 125 kr.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske inden udgangen af en kontingentperiode.
I forhold til de gældende perioder, vil det i praksis sige inden udgangen af december og inden udgangen af juni.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben, gerne på E-mail – Husk at få en kvittering – E-mails kan forsvinde på deres elektroniske rejse.

MobilePay

MobilePay nr. 16652 (5 cifre)

Bankoplysninger

Spar Nord Helsingør
Reg 9056 Konto 4576931595