Medlemskab


Indmeldelse

Indmeldelsesgebyr MED Judo Gi (Judodragt), T-shirt, pensumhæfte og judopas:
700 kr. under 8 år.
800 kr. over 8 år.

Indmeldelsesgebyr UDEN Judo Gi, inkl. T-shirt, pensumhæfte og judopas:
400 kr. under 8 år.
400 kr. over 8 år.

NB Indmeldelse samt køb hos klubben, foregår fortrinsvist uden kontanter.

Indmeldelse kan iværksættes direkte hjemmefra ved, at indbetale indmeldelsesgebyret til klubben og sende e-mail til info@hejudo.dk.
E-mailen skal inkludere information på det nye medlem, herunder navn, adresse, fødselsdag samt e-mail og mobilnr til kontakt samt fremtidige kontingentadviseringer.

Gebyret kan indbetales som bankoverførsel eller via MobilePay, i begge tilfælde med reference til navn på den som indmeldes.
Ved betaling af indmeldelsesgebyret til klubben accepteres samtidigt klubbens vedtægter og betingelser for ind- samt udmeldelse.

Når E-mail samt gebyrindbetalingen er modtaget, kvitterer vi med et medlemsnummer samt kontingentsats for indeværende periode.

Ved indmeldelse beregnes kontingentet for indeværende periode i forhold til hvornår i perioden indmeldelsen sker. jf. illustration. (Gælder ikke passivt medlemskab).

Kontingentberegning
Beregning af kontingent ved indmeldelse. Princippet gælder for begge halvår.

Herefter udleveres Gi, T-shirt og pensum i klubben mod fremvisning af kvittering for indmeldelse/oplysning af medlemsnr.
Der skal kvitteres for udlevering/modtagelse på blanket i klubben.
(Att. Trænere: Blanketten påføres medlemsnummer, navn samt dato og underskrift. Send meget gerne foto af blanketten til info@hejudo.dk)

Til brug for udstedelse af Judopas (Licens-, Graduerings- og stævnebog) skal afleveres et pas/ID foto.
Billedet bedes påført navn og medlemsnummer på bagsiden.

Indmeldelse kan også foretages via blanket i klubben, ved samtidig betaling af gebyret via MobilePay.
Såfremt gebyret aftales indbetalt til klubbens bankkonto, afventer udlevering Gi, T-shirt m.v. til indbetalingen er registreret og medlemsnummer udleveret.
(Att. Trænere: Send meget gerne foto af blanketten sendes til info@hejudo.dk)

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske inden udgangen af en kontingentperiode.
I forhold til de gældende perioder, vil det i praksis sige inden udgangen af december og inden udgangen af juni.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben, gerne på E-mail – Husk at få en kvittering – E-mails kan forsvinde på deres elektroniske rejse.

Kontingent og betaling

Klubben udsender ikke opkrævninger via B-post.

Der udsendes en advisering på e-mail/sms ved starten af ny kontingentperiode.

Kontingentet indbetales til klubben via bankoverførsel eller via MobilePay i begyndelsen af hvert nye halvår.
Kontingentforfald er senest hhv. 1. februar for første halvår og 1. august for andet halvår.

Anfør venligst medlemsnummer (står på listen i klubben) og/eller medlemsnavn ved indbetaling.

Vi anbefaler for klubbens og egen nemheds skyld, at oprette automatisk bankoverførsel hvert 6. måned.

Halvårligt kontingent indtil 8 år: 500 kr. (inkl. det halvår man runder 8)
Halvårligt kontingent fra 8 år: 800 kr.
Halvårligt kontingent for passive medlemmer: 125 kr.

MobilePay

MobilePay nr. 16652 (5 cifre)

Bankoplysninger

Spar Nord Helsingør
Reg 9056
Konto 4576931595